Info og indmeldelse

Meld dig ind - bestil dit

Håndværk&Design

blad her

 

Kommende regionale kurser

Konference i Skjern april 2019

Østjysk H&D Sommerstævne juni 2019

Brøndby oktober 2019

 

Valgfaget Håndværk og design                     

Efter et år med megen opmærksomhed på praksisfaglighed i folkeskolen blev et flertal af folketingets partier som bekendt enige om at styrke de praktiske og musiske fag i de ældste klasser i folkeskolen. Af aftaleteksten fremgår det, at skolerne skal tilbyde eleverne på 7.-8.klassetrin valgfaget håndværk og design, så fra 1/8, 2019 har håndværk og designlærere et toårigt obligatorisk valgfag på skemaet, som skal afsluttes med en prøve.

Det betyder udfordringer for alle skoler og H&D lærere, men fortvivl ikke for fremover vil foreningen som inspiration sætte fokus på valgfaget, så I kan blive sporet ind på de kommende udfordringer og forhåbentlig finde hjælp.

I det blad, I netop har modtaget skriver, Heidi Bruus om håndværk og design som obligatorisk valgfag, og vores årlige konference: Vide rammer – eksemplariske eksempler til H&D undervisningen, som afholdes i april 2019, er opslået, her er der gode muligheder for inspiration og faglig fordybelse. Samtidig er jeg sikker på, at der i lokalforeningerne bliver sat initiativer i gang, så som kurser og cafeeftermiddage ellers må I henvende jer til jeres lokalforening med jeres ønsker.

Med disse ord ønsker jeg alle medlemmer en glædelig jul samt et godt nytår.

Hanni Eskildsen

 

Faglig opdatering i håndværk og design  -  en investering der lønner sig

Er du endnu ikke medlem af Den faglige forening Håndværk & Design, og dermed ikke får tilsendt dit eget eksemplar af fagbladet Håndværk&Design, løses det nemmest ved at melde sig ind i foreningen. Alle med interesse for faget Håndværk og Design er velkomne i vores forening

Kommende kurser, cafe'er og workshops

 
 

 Klik for info og klik for indmeldelse