Info og indmeldelse

Meld dig ind - bestil dit

Håndværk&Design

blad her

 

Kommende regionale kurser

Konference Vide rammer Skjern april 2019

Østjysk H&D Sommerstævne juni 2019

Sjællandsstævne Brøndby oktober 2019

 

Valgfaget Håndværk og design i 7. og 8. klasse

Folketinget har nu besluttet,  at obligatorisk valgfag i Håndværk og design indføres fra 2019

Efter et år med megen opmærksomhed på praksisfaglighed i folkeskolen blev et flertal af folketingets partier som bekendt enige om at styrke de praktiske og musiske fag i de ældste klasser i folkeskolen. Af aftaleteksten fremgår det, at skolerne skal tilbyde eleverne på 7.-8.klassetrin valgfaget håndværk og design, så fra 1/8, 2019 er håndværk og design et toårigt obligatorisk valgfag på skemaet, som skal afsluttes med en prøve.

Er din skole klar til H/D valgfaget - Spørgeskema

Det betyder udfordringer for alle skoler og H&D lærere, men fortvivl ikke,  for fremover vil foreningen som inspiration sætte fokus på valgfaget, så I kan blive sporet ind på de kommende udfordringer og forhåbentlig finde hjælp.

  • I Håndværk&Design 2018-4 skriver Heidi Bruus om håndværk og design som obligatorisk valgfag, og emnet er tema i kommende numre.
  • Vores årlige konference: Vide rammer  som afholdes i april 2019, giver gode muligheder for inspiration og faglig fordybelse.
  • Lokalt afholdes der en række fyraftensmøder om det nye valgfag. Hold øje med kursuskalenderen
 

Håndværk og design i 3. klasse.

I nogen tid har der været rygter om, at Håndværk og design faget fremover skal starte tidligere, nemlig i 3. klasse. På folkeskolen.dk har Katrine Diduc taget emnet op på sin blog, og Folkeskolens journalist Pernille Aisinger har via ministeriet fulgt sagen op.

Det er ganske vist. Der er indgået forlig om at Håndværk&Design fra 2020 er på timeplanen fra 3. klasse til 6. klasse. De vejledende timetal for faget låses nu fast.

Læs mere på Folkeskolen.dk

Faglig opdatering i håndværk og design  -  en investering der lønner sig

Er du endnu ikke medlem af Den faglige forening Håndværk & Design  ??  og dermed ikke får tilsendt dit eget eksemplar af fagbladet Håndværk&Design ??  løses det nemmest ved at melde sig ind i foreningen eller bestille abonnement.

Alle med interesse for faget Håndværk og Design er velkomne i vores forening

Kommende kurser, cafe'er og workshops

 
 

 Klik for info og klik for indmeldelse