Du er her

Lokale foreninger

I forbindelse med dannelsen af vores nye forening

Den faglige forening Håndværk og Design

Udvikler der sig også en ny geografisk struktur med færre, og dermed større, lokale foreninger som alle er bygget op med en læreruddannelse som regionalt kraftcenter.

De lokale foreninger finder du i menuen i skærmens venstre side. De lokale foreninger holder kontakt med dig gennem opslag i fagbladet Håndværk&Design, på facebooksider, eller ved udsendte breve til medlemmerne. Hører du ikke noget fra din lokale forening, så tag kontakt til din formand.

Alle medlemmer af Den faglige forening Håndværk og Design er tilknyttet den lokale forening i det område hvor de bor eller arbejder.Ved indmeldelse tilkendegiver man selv hvilken lokal forening man vil tilknyttes. Er du tilknyttet en forkert lokalforening, så tag kontakt til kassereren, så retter vi.

Arbejdet med at danne de nye lokale foreninger sker lokalt. Derfor vil vi se, at landkortet med de lokale foreninger ændrer sig. Sidst har lokalforeningerne i Nordjylland og Vendsyssel valgt at fusionere ultimo 2017.

  • De lokale foreninger står for faglige og sociale aktiviteter i foreningens geografiske område
  • Det er igennem de lokale foreninger du har indflydelse på hvem der stilles op til hovedforeningens bestyrelse
  • Det er igennem de lokale foreninger du har mulighed for at stille dagsordensforslag til generalforsamling.
  • Det er i de lokale foreninger ildsjæle samles om vores fag - i teori og i praksis.
  • En del af dit medlemskontingent bliver anvendt i det lokale arbejde