Du er her

De praktiske fag skal styrkes i folkeskolen

12. februar 2018

 

De praktiske fag skal styrkes i folkeskolen og ligestilles med de boglige 
Regeringen har som målsætning, at mindst 25 pct. af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse i 2020 - og 30 pct. i 2025. 
Kigger man på det samlede timetal for de praktiske fag i et barns skoleliv anno 2014, så udgør de praktiske fag kun 14 pct., (se bilag) og ingen obligatoriske prøver i fagene. Hvordan kan det lykkes at ændre elevernes valg af ungdomsuddannelse, hvis man som elev i hele sit skoleforløb fra 1. - 9. klasse, har kunnet konstatere, at der ingen status er i praktiske evner?  Signalværdien er ikke til at komme uden om.  
 
De fire faglige foreninger for henholdsvis Håndværk og Design(HD), Madkundskab, Musik og Billedkunst stiller derfor følgende forslag: 
 
Fra 1.- 6.kl. skal eleverne modtage mindst to lektioner ugentlig i billedkunst, HD og design, musik og madkundskab: 
 
Billedkunst:   2 lek. ugentlig fra 1. - 6.klasse    Musik:   2 lek. ugentlig fra 1. - 6.klasse    HD:   1 lek. ugentlig fra 1. - 3. klasse    2 lek. ugentlig fra 4. - 6. klasse  Madkundskab 1 lek. ugentlig fra 1. - 3. klasse    2 lek. ugentlig fra 4. - 6. klasse     
 
Vi foreslår at HD og Madkundskab fra 1. - 3. klasse er delehold dvs. halvt år med HD og halvt år med madkundskab. For at finde timer til ovenstående foreslår vi, at timerne til understøttende undervisning konverteres til fagtimer i de praktisk musiske fag.  Det vil samtidig sikre, at timerne får et fagligt niveau og en varieret skoledag for eleverne.   
 
I 7.- 8. kl. skal eleverne vælge et to - årigt obligatorisk valgfag med minimum to lektioner ugentligt. Der kan vælges mellem Billedkunst, HD, Madkundskab og Musik. Valgfaget afsluttes med en obligatorisk prøve i 8.klasse.  Alternativ - Der udtrækkes blandt de praktiske fag, hvilket fag der skal prøves i det pågældende år.  Det vil sige, at der altid er mindst en prøve i et praktisk fag. Dette giver rum for den ønskede praksisvurdering af alle elever i 8.kl. jf. vejlederloven.  
 
Med obligatoriske prøver i de praktiskmusiske fag har eleverne bedre forudsætninger for at udføre  projektopgaven i 9.kl. Ligeledes anser vi vores prøveformer for eksemplariske, hvilket vil virke befordrende for afgangsprøverne.   
 
Ved indførelse af ovenstående anbefaler vi, at der igangsættes følgeforskning over en tiårig periode med henblik på at kortlægge effekten på elevernes valg af ungdomsuddannelse.   
 
På foreningernes vegne 
 
  
De fire faglige foreninger for henholdsvis Håndværk og Design (H&D), Madkundskab, Musik og Billedkunst
 
Se bilag allerede nu på Facebook - håndværk og design: https://www.facebook.com/groups/351726328266391/ 
og her på siden senere.