Du er her

Beton i SLØJD

Lidt om brugen af beton i sløjdundervisningen:

Jeg er uddannet murer, og når jeg anvender beton trækker jeg på min erfaring og viden herfra. Jeg har dog også været inde og forskrifterne for en sikkerheds skyld:

Aalborgportland.dk kan man finde et sikkerhedsblad om almindlig cement. Efter læsningen af dette har jeg ikke umiddelbart fundet anledning til at ændre min praksis med at bruge beton i undervisningen. Om støvgener står der f.eks ., at ved hyppig brug af materialet kan det medføre lungesygdomme. Eleverne skal jo ikke arbejde med betonen i årevis, som der her tænkes på.  I praksis vil jeg mene, at man med almindelige forholdsregler (angivet herunder) roligt kan arbejde med beton (og mørtel). Så her kommer nogle gode råd:

  • Brug kun egne blandinger (IKKE færdigblandinger). Derved undgås de store støvgener, og man ved hvad blandingen indeholder: cement samt sand/grus/ sten (alt efter opgaven)
  • Lad eleverne blande i hånden ved små portioner, og på plade med skovle ved store.Ved begge metoder starter man med at tørblande. Hvis man ønsker at blande maskinelt (i tvangsblander/ frifaldsblander/ med piskeris) skal en voksen blande.
  • Bland og arbejd udendørs, så støvet ikke hænger i luften/ lokalet.
  • Lad eleverne bære handsker eller lær dem at blande uden at røre betonen med bare hænder, da det kan irritere huden.
  • Brug dansk cement, eller cement du ved ikke indeholder chrom. (Chrom kan føre til chrom-eksem)
  •  Hvis du er meget forsigtig, kan du lade eleverne anvende sikkerhedsbriller ved blandingen. Hvis der skal kastes ud (altså hvis man kaster grus og cement på en væg, for at forbedre vedhæftningen) bør uøvede dog bære briller.

Som sagt; i praksis udgør brugen af beton ikke faremomenter. Man skal ikke spise cementen, men altså….)

Venlig hilsen

Kate Jørgensen / murer og sløjdlærer