Du er her

Ændre eller opsige

Tilmelde betalingsservice.

Det er absolut det letteste og billigste for både medlemmer og foreningen at private tilmelder betalingsservice.

 

Ændre eller tilføje

Navn, adresse,

telefonnummer,  e-mail, Uni-brugerID

Ændre EAN nummer, skolenavn og skolenummer

Det er vigtigt at foreningen får oplyst adresseændring, navneændring eller lignende da vi  kun sjældent får oplysningerne fra PostNord.

 

Hvis du vil ændre til en anden medlemsform

Se oversigt over medlemsformerne

Man kan altid skifte til en anden medlemsform. Der er ingen binding.  Hvis du skifter til en billigere medlemsform bliver det overskydende modregnet på næste faktura. Hvis du skifter til en dyrere medlemsform kommer der en faktura på differencen.

 

Hvis du ønsker at opsige eller udmelde

Vi har ingen bindinger i vores forening. Men vi beder om, at du betaler dine fakturaer indtil du selv siger op.

Udmeldelse sker normalt til årsskiftet. Hvis du vil udmeldes til årsskiftet beder vi om at du skriver til kassereren inden nytår.

 

Hvis du har modtaget en faktura, og fortryder dit medlemsskab.

Send en opsigelse til kassereren med info om fakturanummer INDEN forfaldsdagen. så bortfalder fakturaen.

Ved opsigelse efter forfaldsdagen hæfter du for betalingen indtil vi modtager opsigelsen. Der fremsendes ny faktura der dækker perioden frem til opsigelsen.

 

På forhånd tak

Kassereren