Du er her

Praktisk valgfag i 7.-8. klasse

Høringssvar

Fælles høringssvar af 14.oktober 2018 til lov om ændring af lov om folkeskolen (Styrket praksisfaglighed m.v.)

  • Danmarks Billedkunstlærere
  • Håndværk&Design
  • Foreningen for madkundskab
  • Musiklærerforening

Har afgivet fælles høringssvar lovforslag om styrket praksisfaglighed.

I høringssvaret er det påpeget

  • At det ikke er hensigtsmæssigt, at det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte om afgangsprøve i valgfagene skal tilbydes.
  • At der er opmærksomhedspunkter i forhold til lokaler og læreruddannelse.
  • At det er ønskeligt at alle ovennævnte praksisfag udbydes.

Læs hele høringssvaret ved at følge linket ovenfor.