Du er her

Persondata

Håndværk&design registrer ikke data der er kategoriseret som personfølsomme data, hverken elektronisk eller i papirform

Her er en oversigt over hvad vi anvender persondata til i foreningen

KLIK >>>